Sazebník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami
Vyšetření pro řidičský  průkaz 600 Kč
nad 65 let 350 Kč
Vyšetření   pro zbrojní průkaz 700 Kč
Prohlídka pro sportovní činnost 450 Kč
Soukromé  a pracovní cesty  do zahraničí      500 Kč
Prohlídka a vystavení zdravotního průkazu  a ost.   profesních průkazů 500 Kč
Vyšetření před  nehrazenou  lázeňskou péčí 500 Kč
Doplatek za injekčně podávané léčivo 100 Kč
Závodní prohlídka   bez smluvních závazků     700 Kč
Předoperační vyšetření  u operací nehrazených  ze ZP   700 Kč
Vypsání pojistky, bolestného, odškodnění …. 
dle náročnosti
od 350 Kč
Aplikace očkovací látky  nehrazené  ZP/ na žádost  pacienta/ 180 Kč
Administrativní úkon   / á 10 min  / 150 Kč
Přihláška ke studiu 100 Kč
Výpis  ze zdravotní dokumentace 300 Kč
do předloženého formuláře 500 Kč
Potvrzení na vlastní žádost 300 Kč
   

Cena za pořízení  kopie   dokumentace  5 Kč  za 1 stránku  a 300 Kč   za ½ h  času lékaře 

Cena očkovacích látek smluvní dle distribuční ceny k vyžádání  v ordinaci

V naší ambulanci nepožadujeme  písemný souhlas  u žádné námi poskytované  zdravotní  služby.

Platnost od 23.5.2022

Platba pouze v hotovosti